Epistemik olarak ulaşılamaz değil bizatihi ontolojik olarak bir karşılığı yok

Nedenlilik bu “evrende-ontolojide-dünyada” geçerli derken mevcut ontolojinin dışında nedenliliğin zorunlu olmadığı filan kast edilmiyor. Nedenin kendisinden dualiter olarak bahsedemediğimiz yani nedenli-nedensiz ikiliğinin olmadığı anlatılıyor. Evrenin dışı ve kendisi üzerine kurulan tüm önermeler için geçerlidir. Mesela evrenin dışı vardır önermesi.

“Tanrı aşkındır bu yüzden onu ifade edebilecek kavramlara, mantığa ve(ya) zekay sahip değiliz” önermesini hatalı buluyorum. Tanrı aşkın dediğimiz zaman kavramsal, mantıksal ya da dilsel sınırlılığımızdan dolayı bilemiyoruz anlamına gelmez. İstediğimiz kadar zeki olsak da mantığın ve dilin sınırlarını genişletsek de erişilemezdir. Bu epistemik bir durum değildir. Tanımlı olmayanın zorunlu olarak ontolojik olarak erişilemezliği ile ilgilidir. Araç ekskkliği nedeniyle değil ontolojik olarak tanımlı olmsmayla ilgilidir.

Bu sonuca varmak mantığın yaratilmış olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Ve bunların sonucunda da Tanrı, mutlak olumsuzlama olarak aldığımız herhangi bir anlam içermeyen bir kavrama karşılık gelir.

Tanrı kendinde Tanrı’nın kurgusudur. Kendinde Tanrı akıl yürütmenin nesnesi değildir. Kurgu Tanrı ise Kadiri mutlak diye başlayan sıfatlara sahip sadece epistemik degeri bulunan ontolojik bir karşılığı bulunmayan bir evren-içi olgudur.

Kurgu Tanrı’nın sıfatlarindaki çeliskileri göstermek anlamsızdır. Ontolojik bir degeri yok çunkü. Kendinde Tanrı’nin ise sıfatlari olmayıp Mutlak olumsuzlamadır. Tanrı inancı dogrudan evreni okuyuşumuzla ilgili olup evrenin bir anlam icerip içermediğine dair tutumumuza bağlıdır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s