Cansız maddeden doğan bilinç

El, kalp, ciğer, böbrek, dalak… hangisini sökersek sökelim bilincin kaybolmasına doğrudan neden olmayacaktır. Ancak beyin öyle değil. Doğrudan bir ilişki var görünüyor. Beyinde yaptığımız fiziksel veya kimyasal bir oynama bilinci değistirecektir hatta belki bozacaktır. Bu durumda iki ihtimal söz konusu olur. Ya beyin bilincin doğuşuna aracılık ediyor olacak ya da kaynaklık yapıyor. Aracılık ediyorsa kaynaklık… Continue reading Cansız maddeden doğan bilinç

Aşı Karşıtlığı

İNTERNET FORUMLARINDAKİ  AŞI KARŞITLIĞI NEDENLERİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA Kıcı N.*, Şensazlı B.*, Çelik T.*, Kuluk H.*, Yıldırır M.C.*, Ay N.P.** *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Giriş & Amaç: Dünya Sağlık Örgütü’nün, aşılamayla yılda 2-3 milyon ölümün engellendiğini bildirmesine rağmen toplumda aşılama karşıtı görüşler… Continue reading Aşı Karşıtlığı

36,5 derece suyla serinlemek

36,5 derecelik vücud sıcaklığına sahip biri 36,5  derecelik hava sıcaklığı olan bir yerde 36,5 derecelik suyla yüzünü yıkıyor ve serinliyor bu nasıl mümkün oluyor? Muhtemelen şöyle: Sıcaklık dediğimiz şey moleküllerin hızları ile ilgilidir. Moleküller ne kadar hızlı olursa biz o şeyi o kadar sıcak algılarız. Ancak her molekülün hızı aynı olamaz. Sürekli birbirlerine farklı açılarda… Continue reading 36,5 derece suyla serinlemek

Metafiziğin anlamı üzerine-1

“Evren simülasyondur” ifadesi doğru ise kullandığımız kavramlar ve mantık da simülasyonun ürünü olmalıdır. “Evren simülasyondur” önermesi doğruysa kendiyle çelişir. Evrenin simülasyon olması önermenin kendisinin de simülasyonun ürünü olması anlamına gelir. Oysa önerme sanki gerçekliğe dışarıdan bakıyormuş gibi varlık üzerine hüküm koymaya çalışmaktadır. Halbuki hüküm koymaya çalıştığı şeyin içindedir. İçinde bulunduğu düzleme kurgu dediği zaman önermenin… Continue reading Metafiziğin anlamı üzerine-1

Birkaç Matematik Sorusu

Tübitak-2014 lise Çözüm: (a.k+1)^a nın a^2 ile bölümünden kalan 1’dir. Şöyleki: (a.k+1).(a.k+1).(a.k+1).(a.k+1)…(a.k+1)  bu a adet çarpımın binom açılımını yaparken bir örüntü fark ederiz. İki kez a içeren çarpımlar a^2 ile bölünebilecektir. Dikkat ederseniz iki a.k bunun için yeterlidir. Öyleyse biz kalanı hesaplayabilmek için a^2 ile bölünemeyecek çarpımları bulmalıyız. a.k.1.1.1.1.1.1…1 ler böyledir. Bir de 1.1.1.1.1.1..1 böyledir.… Continue reading Birkaç Matematik Sorusu

Kıyametin Matematiği

Zeus yeni bir dünya yaratır. Bu dünya sınırsız kaynaklara ve doğal güzelliklere sahiptir. Deprem, sel, salgın gibi felaketler de yoktur. Daha güzeli buradaki insanlar sürekli barış içinde yaşamaktadır. Kötü hiçbir duyguyu vermemiştir Zeus onlara. Ancak Zeus insanlardan tek bir şey ister. Bu dünya sadece belli bir süreliğine yaratılmış olup yok edilecektir. İnsanlardan istediği şey ise… Continue reading Kıyametin Matematiği

Hesap makinesi yapmak

Mantık kapıları 1 ve 0 girdilerine kendi çeşidine göre bir çıktı verir Bu mantık kapılarını kullanarak basit toplama işlemi yapacak bir sistem oluşturabiliriz (and ve xor fonksiyonları) 10+3=? işlemini yapmaya çalışalım. İkilik tabanda 10: 1010 ve 3: 11’dir. Üste girdilere sayıların aynı basamağı birbiriyle ikili oluşturacak şekilde değerleri yazarsak; Görüldüğü gibi 1 ve 0 girdilerini… Continue reading Hesap makinesi yapmak