Özgür irade ve Bilinç

Özgür iradeyi nedensellik zincirindeki bir kırılma olarak zaman-içi bir kavram şeklinde anlamak yerine bizatihi olumsal olan nedensellik zincirinin öylegeneliğinin nedeni olan zaman-üstü bir olgu olarak düşünebiliriz. Hakeza bilinci de bu nedensellikten zuhur eden bir fenomen olarak anlamak yerine bizzat bu bilinci ortaya çıkaracağı varsayılan nedensel süreçlerin özgür iradenin de kaynağı olduğuna inanılabilecek olan aynı metafizik… Continue reading Özgür irade ve Bilinç

Metafiziğin anlamı üzerine-2

Başka bir evren olsun ve bu evren ile bizim evrenimiz arsasında fiziksel bir bağ bulunmasın. Bu evrenin anlamı nedir? Neye benzeyebilir? Sınırları nedir? Şimdi başka bir Tanrı olsun. Ve bu Tanrı’nın bizim Tanrı’mız ile herhangi bir bağlantısı olmasın. Yalıtık olsunlar. Bu Tanrı’nın anlamı nedir? İmkanı nedir? Her iki örneğin benzerliği var mıdır? Birincisi mümkünse ikincisi… Continue reading Metafiziğin anlamı üzerine-2

Cansız maddeden doğan bilinç

El, kalp, ciğer, böbrek, dalak… hangisini sökersek sökelim bilincin kaybolmasına doğrudan neden olmayacaktır. Ancak beyin öyle değil. Doğrudan bir ilişki var görünüyor. Beyinde yaptığımız fiziksel veya kimyasal bir oynama bilinci değistirecektir hatta belki bozacaktır. Bu durumda iki ihtimal söz konusu olur. Ya beyin bilincin doğuşuna aracılık ediyor olacak ya da kaynaklık yapıyor. Aracılık ediyorsa kaynaklık… Continue reading Cansız maddeden doğan bilinç

Aşı Karşıtlığı

İNTERNET FORUMLARINDAKİ  AŞI KARŞITLIĞI NEDENLERİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA Kıcı N.*, Şensazlı B.*, Çelik T.*, Kuluk H.*, Yıldırır M.C.*, Ay N.P.** *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi **Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Giriş & Amaç: Dünya Sağlık Örgütü’nün, aşılamayla yılda 2-3 milyon ölümün engellendiğini bildirmesine rağmen toplumda aşılama karşıtı görüşler… Continue reading Aşı Karşıtlığı

36,5 derece suyla serinlemek

36,5 derecelik vücud sıcaklığına sahip biri 36,5  derecelik hava sıcaklığı olan bir yerde 36,5 derecelik suyla yüzünü yıkıyor ve serinliyor bu nasıl mümkün oluyor? Muhtemelen şöyle: Sıcaklık dediğimiz şey moleküllerin hızları ile ilgilidir. Moleküller ne kadar hızlı olursa biz o şeyi o kadar sıcak algılarız. Ancak her molekülün hızı aynı olamaz. Sürekli birbirlerine farklı açılarda… Continue reading 36,5 derece suyla serinlemek

Metafiziğin anlamı üzerine-1

“Evren simülasyondur” ifadesi doğru ise kullandığımız kavramlar ve mantık da simülasyonun ürünü olmalıdır. “Evren simülasyondur” önermesi doğruysa kendiyle çelişir. Evrenin simülasyon olması önermenin kendisinin de simülasyonun ürünü olması anlamına gelir. Oysa önerme sanki gerçekliğe dışarıdan bakıyormuş gibi varlık üzerine hüküm koymaya çalışmaktadır. Halbuki hüküm koymaya çalıştığı şeyin içindedir. İçinde bulunduğu düzleme kurgu dediği zaman önermenin… Continue reading Metafiziğin anlamı üzerine-1

Birkaç Matematik Sorusu

Tübitak-2014 lise Çözüm: (a.k+1)^a nın a^2 ile bölümünden kalan 1’dir. Şöyleki: (a.k+1).(a.k+1).(a.k+1).(a.k+1)…(a.k+1)  bu a adet çarpımın binom açılımını yaparken bir örüntü fark ederiz. İki kez a içeren çarpımlar a^2 ile bölünebilecektir. Dikkat ederseniz iki a.k bunun için yeterlidir. Öyleyse biz kalanı hesaplayabilmek için a^2 ile bölünemeyecek çarpımları bulmalıyız. a.k.1.1.1.1.1.1…1 ler böyledir. Bir de 1.1.1.1.1.1..1 böyledir.… Continue reading Birkaç Matematik Sorusu